mors dag: köp 2 och få 25% off. Använd kod MOM25 Gäller på varor till ordinarie pris t.o.m. 29/5.

Köpvillkor & Personuppgiftspolicy

ALLMÄNT

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Elly Pistol AB (org. nr 556976-6503) värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid rådande lagar och regler gällande personuppgiftsskydd. Vår policy hjälper dig bland annat att förstå vilken slags information Elly Pistol samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på webbplatsen i samband med köp samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy (GDPR) som du kan läsa mer om nedan.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

SMS-utskick

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.

ÖVERGIVEN KUNDVAGN

Om du har lagt varor i kundvagnen utan att fullfölja köpet, e-postar vi en kom-ihåg-lista till dig över de produkter som du lagt i kundvagnen, förutsatt att du:

 • prenumererar på vårt nyhetsbrev,
 • eller är registrerad kund hos oss,
 • eller har angett din e-postadress hos oss på annat vis.

Detta är en extra kundservice för att göra ditt köp hos oss så smidigt och enkelt som möjligt. Du kan när som helst återskapa kundvagnen med alla varorna i eller låta bli. Du behöver således inte agera om du ej önskar fullfölja köpet.

Pris och tillgänglighet på produkterna baseras på tidpunkten då du la produkterna i kundvagnen. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna något i samband med olika kampanjer med utlöpsdatum. Produkterna kan också ha sålts slut.

BESTÄLLNING

Om du är under 18 år måste du ha målsmans dvs. förälders tillstånd för att lägga en beställning. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskordrar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd.

MERVÄRDESKATT

Alla priser i svenska kronor visas inklusive moms.

INFORMATION OM ÅNGERRÄTT

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden (79 kr), och varan måste vara påväg till oss inom 14 dagar från det att du mottog den.

LEVERANSBETINGELSER

Frakt: 79 kr inom Sverige

Utöver priset ska du betala fraktkostnaderna. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter om du inte valt att betala via faktura.

Leveranstid:

I webbutiken är alla våra varor markerade med leveransindikering. Vi måste dock reservera oss för att leveransindikeringen kan grunda sig på felaktiga uppgifter, vilket innebär att en leverans kan komma att ske såväl tidigare som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. 

Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att ordern behandlats (se nedan under "Avbeställning"). Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig. Leveranssätt: När du gör din beställning framgår också vilket leveranssätt, som du valt. Vanligtvis skickas en vara med posten men det kan hända att vi använder oss av annan speditör. Du betalar frakten enligt speditörens gällande prislista. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. 

För kunder utanför EU: Eventuella tullavgifter betalas av dig som kund. 

OAVHÄMTAD FÖRSÄNDELSE:

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

ÄNDRING AV LAGD ORDER

Du kan göra ändringar i din order fram till dess att ordern har behandlats. Med behandlad menas att faktura eller frakthandling har skapats. Om ändringen godkänns, och varan finns i lager, kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Det är inte möjligt att ändra en order när ordern har behandlats. Självfallet kan ordern, som redan levererats ut från vårt system, därför inte ändras. Privatpersoner har dock ångerrätt enligt vad som sägs under rubriken "Ångerrätt".

AVBESTÄLLNING

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att ordern har behandlats, dvs innan faktura eller frakthandling har skapats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen. Avbeställning av icke lagerförd vara som beställts eller tillverkats speciellt för dig, är inte möjlig, efter det att vi beställt eller påbörjat tillverkningen av varan/tjänsten.

ÅNGERRÄTT

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjas under ångerfristen med ditt samtycke, om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, om förseglingen brutits eller du har registrerat licensen. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten börjar löpa den dag du mottagit leveransen.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss via e-post genom att fylla i vårt returformulär. Vi tar därefter ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage etc. Observera också att det enligt lag är du som ska betala fraktkostnaderna.

Du får kontrollera en vara på samma sätt som i en fysisk butik men om varan har använts eller hanterats oförsiktigt, så att den inte längre kan säljas som ny, blir du skyldig att ersätta webbutiken för varans värdeminskning.

För att kunna fastställa en varas egenskaper eller funktion måste du i visa fall bryta förpackningen, som i så fall ska öppnas så varsamt som möjligt och återsändas tillsammans med varan. Observera att du inte kan ångra köpet av en vara med bruten försegling/teknisk plombering.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman med avdrag för ursprungliga fraktkostnader att återbetalas till dig inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottog återförsändelsen, förutsatt att du inte använt varan och den returneras i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

 

REKLAMATIONER OCH ÅTERKÖP I VISSA FALL

Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan inom 3 år från du tog emot varan och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du snarast efter att du tog emot varan, skicka reklamation till oss via e-post förutsatt att du reklamerar skadan inom garantiperioden. I annat fall hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan, men vi återbetalar inte den ursprungliga frakten.

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader.

INFORMATION OCH BILDER

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Bilder i vår webbutik ska inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.

FORCE MAJEURE

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

TVIST

Om du är privatperson, har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

- Klarna

Efter identifiering och riskbedömning visar Klarna de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Vilket betalningsalternativ du än väljer så är Klarna eller någon av Klarnas samarbetspartners den som hanterar betalningstransaktionen medan själva köpet av varan eller tjänsten görs direkt av butiken. Produkt- eller tjänstespecifika frågor ska därför riktas direkt till butiken.

Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank.
 

- Klarna Faktura
När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått hem dina varor.

 • Få alltid hem varan innan du betalar
 • Betalningstid - alltid 14 dagar
 • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
 • Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*
 • Ladda ner dina fakturor från klarna.se
 • Möjlighet till delbetalning

Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 50,00 kr samt dröjsmålsränta om 26.00 %. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte.
 

- Klarna Konto
Betalsättet för dig som själv vill välja hur mycket du betalar varje månad. Men Klarna konto är mer än så. Förutom att du alltid får hem dina varor innan du betalar, samlar du alla dina köp på ett konto. Detta gäller även om du har handlat i flera olika butiker via Klarna konto. Det betyder en enda faktura, oavsett antalet köp.

 • Få alltid hem varan innan du betalar
 • Betala från 50 kr/mån eller 1/24 av totalbeloppet
 • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
 • Alla dina köp samlas på ett konto och på en faktura
 • Handla nu - betala i slutet av nästkommande månad
 • En aviavgift om 29 kr, oavsett antalet köp
 • Du kan när som helst betala hela beloppet på en gång

Vid ett köp om 10000 kr med Klarna Konto basvillkor är uppläggningsavgiften 0 kr. Den gällande årsräntan är 19,90 % vilket motsvarar en effektiv ränta om 29,22 %. Kreditköpspriset är 11458 kr. Antalet delbetalningar är 12 stycken och varje delbelopp är 955 kr. Exemplet förutsätter att avbetalning sker under ett års tid.

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du kommer då få en kopia på kreditupplysningen per post.

PERSONUPPGIFTSPOLICY (GDPR)

Denna policy beskriver hur Elly Pistol (Elly Pistol AB, org. nr 556976-6503) nedan benämnd Elly Pistol, hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Personuppgiftsansvarig
Elly Pistol är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Insamling av information
För att du ska kunna köpa våra varor måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter. Vi samlar in information från dig när du beställer produkter via vår webbplats, kontaktar oss via kontaktformulär, anmäler dig för att få reda på när en produkt är tillbaka i lager eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Den insamlade informationen vid beställning av en produkt inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din ip-adress samt adressuppgifter. När du signar upp för vårt nyhetsbrev samt vid användande av kontaktformulär sparar vi din e-postadress samt namn om det är angivet. Vi gör det för att nå vår målgrupp, re-marketing och för att analysera. Vid anmälan om att få veta när en produkt är tillbaka i lager, då sparar vi endast din e-postadress.

Användning av information
Elly Pistol behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att,

- Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.

- Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor kring produkter och för att kunna kontakta dig vid problem.

- Lämna information per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende våra produkter.

- Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av våra produkter och dess design.

- Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.

- Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

 

Laglig grund för insamlande av data

Syfte 1: För att administrera, utveckla och leverera våra produkter samt tillhandahålla support

Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (köp/ försäljningsvillkor).

Vilka personuppgifter lagras: Namn, adress, kön, telefonnummer ip-adress samt e-post.

Syfte 2: För att försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs, exempelvis bokföringslagen.

Rättslig grund: Förpliktelse enligt gällande lag.

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn, adress, telefonnummer samt e-post.

Syfte 3: Information, kommunikation och marknadsföring av Elly Pistols produkter via post, e-post, telefon och SMS/MMS. Uppgifterna som samlas in är vanligtvis endast namn samt epost.

Rättslig grund: Samtycke

Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn, adress, telefonnummer samt e-post.

 

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Elly Pistol kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

Användning av cookies

Sessionscookies. (Cookies som försvinner när du stänger ner hemsidan eller din enhet).

Varaktiga cookies. (Cookies som sparas på din dator eller enhet, de sparas fram till du själv tar bort dom eller när din enhet tar bort dom automatiskt).

Förstapartscookies. (Cookies som sätts av ägarna av hemsidan som du besöker).

Tredjepartscookies. (Cookies som sätts av en tredje part. Det kan till exempel vara google analytics eller facebook).

Vi använder oss av dessa cookies för att för att göra din köpupplevelse så bra som möjligt och för att vi ska nå vår målgrupp, samt kunna analysera för att skapa så bra innehåll och erbjudanden som möjligt.

Nyhetsbrev
När du signar upp dig för vårt nyhetsbrev så sparar vi din e-postadress och kontaktinformation. Det gör vi för att skapa så bra erbjudanden och nyheter som möjligt. Vi gör det också för att kunna analysera vår målgrupp för att våra erbjudanden och innehåll ska bli så bra som möjligt. När samband med att du signar upp för dig för vårt nyhetsbrev, godkänner du också att vi får använda informationen i det syftet. Om du vill avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev så kan du enkelt avsluta nyhetsbreven längst ner i det senaste nyhetsbrevet från oss eller maila oss på help@ellypistol.com

Avsluta prenumeration
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Ändring av personuppgiftspolicy
Elly Pistol äger rätt att vid behov ändra och komplettera peronuppgiftspolicyn.

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. 

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller en del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. I enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning har du även rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss, oavsett hur dessa samlats in. 

Dessa köpvillkor och personuppgiftspolicy uppdaterades senast den 28 oktober 2019.