Konkursinformation

Ellypistol AB, 556976-6503, försattes i konkurs av Stockholms tingsrätt den 22 juni 2022 varvid advokaten Niklas Alvestrand Körling på Wistrand Advokatbyrå förordnades till konkursförvaltare.

Nedan följer svar på vanliga frågor från den som har varit kund hos Ellypistol AB.

Reklamationer och garantier

Beträffande reklamationer av varor som har köpts före konkursutbrottet den 22 juni 2022 har kunder inte rätt till någon ny vara eller pengarna tillbaka. Kunden har i stället rätt att anmäla ett ersättningsanspråk i konkursen (se instruktion nedan under rubriken Anmälan av fordringsanspråk i konkursen). En kunds ersättningsanspråk på grundval av reklamation utgör en oprioriterad fordran i konkursen.

Vad gäller garantianspråk hänvisas kunden till de villkor som anges i eventuella lämnade garantier och att ta kontakt med varans tillverkare. Konkursboet tar inte emot några anspråk på grund av eventuella lämnade garantier.

Presentkort och tillgodohavanden

Presentkort kan på grund av konkursen inte längre lösas in. Inte heller tillgodohavanden kan användas som betalning. Anspråk på grund av presentkort eller tillgodohavanden som inte har utnyttjats utgör en oprioriterad fordran i konkursen som kan anmälas till konkursförvaltningen (se instruktion nedan under rubriken Anmälan av fordringsanspråk i konkursen).

Beställda varor

Betalning avseende beställda men inte levererade varor kan inte återfås. På grund av konkursen kommer leveranser inte att ske. Kunden har därför en oprioriterad fordran i konkursen. Fordringsanmälningar på grund av ej levererade beställningsvaror ska anmälas av kund till konkursförvaltningen (se instruktion nedan under rubriken Anmälan av fordringsanspråk i konkursen).

Anmälan av fordringsanspråk i konkursen

Borgenärer i konkursen ska anmäla sitt fordringsanspråk till konkursförvaltningen genom att skicka det per e-post till Helena von Matern på helena.von.matern@wistrand.se alternativt via post till adressen Ellypistol AB i konkurs, c/o Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm.

Fordringsanmälan ska innehålla:

 • -  Borgenärens namn, adress och kontaktuppgifter

 • -  Fordringens storlek/belopp

 • -  Uppgift om vad kravet avser (exempelvis reklamation/retur/byte/presentkort/utebliven

  leverans/etc)

 • -  Underlag för fordringen (t.ex. fakturaunderlag, kvitton eller liknande)

  Sedan kunden anmält sitt fordringsanspråk till förvaltningen kommer anspråket att antecknas och sammanställas i en förteckning. Konsumentens anspråk i konkursen utgör så kallad oprioriterad fordran. Om utdelning till oprioriterade fordringsägare blir aktuell kommer ett bevakningsförfarande att genomföras. Kunden kommer i sådana fall att få information från tingsrätten om hur kunden fortsättningsvis ska bevaka sin fordran i konkursen. Observera att det inte sällan kan ta ca ett år innan besked kan lämnas i fråga om det blir aktuellt med utdelning till oprioriterade fordringsägare.

  Övriga frågor

  För övriga frågor hänvisas till advokaten Nina Baecklund, nina.baecklund@wistrand.se alternativt biträdande juristen Georgi Gulua, georgi.gulua@wistrand.se.